ติดต่อเรา

ที่อยู่ :

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา

ชั้น 1 ห้อง 101B (ข้างห้อง CCTV)

สถานที่จอดรถ :

ด้านหลังอาคาร เฉลิมพระเกียรติ

เบอร์โทรศัพท์ :

038-394363 , 092-892-9009 คุณอานนท์

อีเมล :

chonburi@fap.or.th