หลักสูตรอบรมสัมมนา สำนักงานสาขาชลบุรี
ลงทะเบียน 0 รายการ

ก้าวทันภาษีมูลค่าเพิ่ม

14 กรกฎาคม 2561

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 7:00

ราคา 1,850 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

บัญชีบริหารเพื่อการวางแผน...

04 สิงหาคม 2561

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตส...

13 กันยายน 2561

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,200 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

มาตรฐานการบัญชีสำหรับ NPA...

18 ตุลาคม 2561

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,850 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

ข้อระวังในการปิดบัญชีการจ...

10 พฤศจิกายน 2561

CPD : บัญชี 3:30 อื่นๆ 3:30

ราคา 1,850 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

TFRS 15 และ (ร่าง)TFRS 16...

17 ธันวาคม 2561

CPD : บัญชี 7:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,850 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด